Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Menighedsrådet
E-mail: menighedsraadet@aunslevbovensekirker.dk

Formand
Jens Ankerø
Stationsvej 20, Hjulby
5800 Nyborg
Tlf. 4046 9151

Næstformand og kireværge
Poul Hansen
Skovgyden 51, Aunslev
5800 Nyborg
Tlf. 6536 1563

Kasserer
Rikke R. Jensen
Ringervej 4, Bovense
5800 Nyborg
Tlf. 2256 1135

Kontaktperson
Kirsten Jensen
Kertemindevej 19, Aunslev
Tlf. 2232 5802

Sekretær
Birgit Baagøe
Ålykkevej 40, Aunslev
5800 Nyborg
Tlf:
2896 0467

Menigmedlem
Lotte Mikkelsen
Kertemindevej 15
5800 Nyborg
Tlf. 5194 2543

Charlotte Kærgaard Jensen
Skalkendrupvej 4
5800 Nyborg
Tlf. 2045 1729

Kirsten Hansen
Kirkevænget 2, Hjulby
5800 Nyborg
Tlf. 6536 1958

Anne M. V. Jensen
Stationsvej 6
5800 Nyborg
Tlf. 2169 2401

Solvejg Hansen
Gl. Vindingvej 146
5800 Nyborg
Tlf. 2964 7150

Paul Chr. Dinesen
Bygade 10, Bovense
5800 Nyborg
Tlf: 6536 113

Webmaster
Knud Erik Jørgensen
Tlf: 3118 28 50
E-mail:leica@os.dk
Velkommen til vores nye menighedsråd!
Vi er glade og taknemmelige for, at der er gode folk iblandt os, der har sagt ja til at yde en indsats for vores lokale kirker. Vi kan ikke undvære mennesker, der vil engagere sig og tage aktivt del i det arbejde, der skal gøres for at sikre de bedste forhold for de tre kirker, der ligger her, hvor vi bor og hører til. Tak til jer der har sagt ja. De nye menighedsrådsmedlemmer fra Hjulby er: Jens Ankersø, Kirsten Bøhnke Hansen og Anne Margrethe Viby Jensen. Fra Bovense sogn: Solvejg Østerbæk Hansen, Rikke Reinholdt Jensen og Paul Christian Dinesen. Fra Aunslev sogn: Birgit Baagøe, Kirsten Jensen, Charlotte Jensen, Liselotte Mikkelsen og Poul Hansen.
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke