Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
 
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
»Den åndløse dansker?«
Er vi danskere i færd med at udvikle os til et åndløst folk? Lever vi åndsforladte liv? Grundtvig skrev engang at et menneske er et gud­dommeligt eksperiment af støv og ånd. At være men­neske er også at være ånd, og det er en tragedie, hvis vi bevæger os igennem et helt liv uden at opdage det.
Hvad mener vi når vi taler om ånd? Vi tror på Hel­ligånden… Jeg døber dig i Faderens i Sønnens og i Hel­ligåndens navn. Sådan siger vi i kirken om søndagen.
Men - hvad mener vi når vi siger ånd - helligånd? Er det ren hokus-pokus? Hvad har begrebet ånd med fælles­skab og dannelse, inspira­tion og nærvær at gøre?
I efterårets / vinterens stu­diekreds vil vi begive os på sporet af begrebet »Ånd«
Sammen vil vi læse og tale om hvad kloge mennesker, her iblandt en gammel klog munk Thomas Keating og N.F.S. Grundtvig i tidens løb har sagt om ånden - Guds ånd - menneskets ånd. Hvad står der i Bibelen og i salmebogen om Ånd - Hel­ligånd?
Vi vil også se nærmere på påstanden om, at vi er i færd med at udvikle os til et åndløst folk. I den sam­menhæng vil vi læse afsnit af Sørine Godtfredsens tankevækkende bog: »Den åndløse dansker«.
Alle er meget velkomne til at deltage. Der kræves ingen særlige forudsætninger ud­over lysten til at være med.
Vi begynder onsdag d. 11. oktober kl. 19.00 i konfir­mandstuen.
Tilmelding senest d. 29. september på tlf. 65 36 12 00 eller mail mls@km.dk